ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์