Daily Archive: 15 พฤศจิกายน 2022

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer น…
Read more

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตร…
Read more