ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง ของนางละมาย กุลพรม พื้นที่ปลูกหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์