ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์