Daily Archive: 14 พฤศจิกายน 2022

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมื…
Read more

ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง ของนางละมาย กุลพรม พื้นที่ปลูกหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์