ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายนพดล  สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์