รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวหัทยา พรมโต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะนิเทศสาย A ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำเนินกิจกรรมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์