Daily Archive: 9 พฤศจิกายน 2022

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายนพดล  สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บั…
Read more

รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวหัทยา พรมโต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะนิเทศสาย A ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำเนินกิจกรรมนิเทศงานต…
Read more