จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายตุลย์ ทิพยจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อร่วมพิจารณาสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์