Daily Archive: 8 พฤศจิกายน 2022

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายตุลย์ ทิพยจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อร่วมพิจารณาสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห…
Read more

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรตามระบบเกษ…
Read more