ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกระบือพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายศิวดล แก้วพวงใหม่ และ นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกระบือพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ บ้านนายบุญธรรม บุญอาสาสกุล (เกษตรกรตำบลขุนฝาง) บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์