Daily Archive: 3 พฤศจิกายน 2022

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายตุลย์ ทิพยจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อร่วมพิจารณาสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ…
Read more

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเม…
Read more