Monthly Archive: ตุลาคม 2022

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมพบปะพูดคุย “สภากาแฟคุ้งตะเภา” ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมพบปะพูดคุย “สภากาแฟคุ้งตะเภา”ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมกิจกรรมจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน”

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน” เพื่อช่วยให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนทางการเงิน ดำเนินการจัดโดย ธกส.สาขาอุตรดิต…
Read more

ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการยืนยันผลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลแสนตอ

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 09.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายนพดล สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการยืนยันผลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลแสนตอ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรตำบลแสนตอ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำ…
Read more

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ…
Read more

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ติดตามให้คำแนะนำการป้องกันกำจัด เชื้อราสาเหตุโรคพืช

วันอังคารที่ 4ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช เนื่องจากในระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2565 มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เกิด…
Read more

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ปี 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ปี 2565 โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์