บุคลากร

นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์

นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์

เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
: เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

: 081-5309633

: Muanguttaradit.doae.go.th

 • นายนพดล สำเภา
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  นายนพดล สำเภา
 • นางสุทธีรา คำมอญ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสุทธีรา คำมอญ
 • นายศิวดล แก้วพวงใหม่
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  นายศิวดล แก้วพวงใหม่
 • นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร
 • นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย
 • นายสุชาติ ขันแก้ว
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  นายสุชาติ ขันแก้ว
 • นางพิมญาดา บัวสี
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางพิมญาดา บัวสี
 • นางสาวมาริษา พุ่มทับทิม
  เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวมาริษา พุ่มทับทิม
 • นางมัง ตุ่นสายบู่
  เจ้าพนักงานทั่วไป
  นางมัง ตุ่นสายบู่
 • นายนพดล สำเภา

  นายนพดล สำเภา

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  : 093-3192342

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลวังดิน และ ตำบลแสนตอ

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นางสุทธีรา คำมอญ

  นางสุทธีรา คำมอญ

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : 084-5578016

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลท่าอิฐ ตำบลหาดกรวด และ ตำบลป่าเซ่า

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นายศิวดล แก้วพวงใหม่

  นายศิวดล แก้วพวงใหม่

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : 093-3192351

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลบ้านด่านนาขาม และ ตำบลหาดงิ้ว

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร

  นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : 081-0404472

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลวังกะพี้ และ ตำบลน้ำริด

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย

  นางสาวกนกภรณ์ อยู่น้อย

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  : 066-1464624

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลท่าเสา และ ตำบลขุนฝาง

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  1. วิสาหกิจชุมชม
  2. กลุ่มยุวเกษตรกร
  3. งานประชาสัมพันธ์
  นายสุชาติ ขันแก้ว

  นายสุชาติ ขันแก้ว

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

  : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

  : 098-8089909

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : ตำบลคุ้งตะเภา และ ตำบลถ้ำฉลองง

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นางพิมญาดา บัวสี

  นางพิมญาดา บัวสี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  : 065-2455617

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  นางสาวมาริษา พุ่มทับทิม

  นางสาวมาริษา พุ่มทับทิม

  เจ้าพนักงานธุรการ

  : เจ้าพนักงานธุรการ

  : 086-0127913

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  1. งานธุรการ
  2. งานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  นางมัง ตุ่นสายบู่

  นางมัง ตุ่นสายบู่

  เจ้าพนักงานทั่วไป

  : เจ้าพนักงานทั่วไป

  : 084-8207959

  : Muanguttaradit.doae.go.th

  : หน้าที่รับผิดชอบ 

  1. งานบริการทั่วไป