ข่าวเตือนภัย

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟพริกในทุเรียน

ข่าวเตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟพริกในทุเรียน

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาวอ้อย

ข่าวเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาวอ้อย

ข่าวเตือนภัย
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟ พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย แมลงวันผลไม้

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟ พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย แมลงวันผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร ข่าวเตือนภัย
วันจันทร์ที่ 7 กุมภา...
Read More

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่องโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดและแมลงบั่ว

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่องโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดและแมลงบั่ว

ข่าวเตือนภัย
สำนักงานเกษตรอำเภอเม...
Read More