ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 23 มกรา...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 สาขาอาชีพทำไร่

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 สาขาอาชีพทำไร่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 20 มกราค...
Read More
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day)

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 19 มก...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 13 มกราค...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 13 มกราค...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 มก...
Read More
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 มกราคม ...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นเกษตรกรปลูกทุเรียน เนื่องจากสาเหตุทุเรียนดอกร่วง

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นเกษตรกรปลูกทุเรียน เนื่องจากสาเหตุทุเรียนดอกร่วง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 มกราคม ...
Read More
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 10 มกรา...
Read More
1 2 3 34